Sök

Historia (31-60)

30 hp

Är du intresserad av att fördjupa din förmåga att värdera och förhålla dig till historievetenskapliga metoder, teorier och aktuell forskning med särskilt fokus på människors föreställningsvärldar från äldre till modern tid? Då passar den här kursen, som motsvarar en fortsättningskurs i historia.

Du lär dig att urskilja mönster i historiska skeenden ur politiska, sociala och i synnerhet kulturella perspektiv. Du får kunskap att på vetenskaplig grund förklara centrala historiska orsakssamband från antiken till modern tid. Du kommer även att kunna fördjupa dig i ett självständigt valt ämne med anknytning till kursens övergripande tematik.

Kurspaketet Historia (31-60) 30 hp består av följande kurser:

  • HI4001 Den förmoderna människan: livsvillkor och föreställningsvärldar 7,5 hp
  • HI4002 Den moderna människan: livsvillkor och föreställningsvärldar 7,5 hp
  • HI4003 Historisk teori och metod 7,5 hp
  • HI4004 Uppsats i historia 7,5 hp

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11117

Behörighetskrav:

Historia (1-30), 30 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela