Sök

Idrottspsykologi inriktning prestation

7,5 hp

Kursen behandlar utmanande situationer inom idrott, såsom exempelvis oförutsedda situationer och att prestera under stark press, samt hur dessa situationer kan hanteras utifrån ett prestationspsykologiskt perspektiv. Inom ramen för kursen diskuteras olika kognitiva och somatiska symptom som kan relateras till känslor såsom nervositet, ilska, glädje och prestationsångest samt deras koppling till det professionella idrottsutövandet. Dessutom diskuteras hur utmanande situationer kan hanteras, huvudsakligen utifrån två idrottspsykologiska perspektiv: traditionell idrottspsykologisk färdighetsträning, med fokus på att reducera stress, och acceptansbaserade interventionsmodeller, där fokus ligger på att acceptera stress. Särskild vikt läggs på att studenten värderar strategier genom att tillämpa dem i sitt eget idrottsutövande. I detta ingår kritisk värdering av olika strategiers kort- respektive långsiktiga effekter på exempelvis upplevelsen av stress samt förmågan att kunna prestera under press. De teorier och strategier som behandlas under kursen relateras även till andra prestationsorienterade situationer, såsom exempelvis vid studier och inom arbetslivet.

Eftersom den här kursen är fristående från programmet Professionell idrottskarriär och arbetsliv är det samma behörighet och urval för kursen som gäller för programmet. Du hittar information om behörighet och urval på programsidan hh.se/pika.

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 75%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12151

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela