Sök

Information och säkerhet i nätverkssamhället

7,5 hp

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill arbeta med, eller kanske redan arbetar med systematiskt informationssäkerhetsarbete inom organisationer av olika slag. I kursens fokus står frågor som varför det ur ett samhälleligt perspektiv är viktigt med informationssäkerhet och vilka utmaningar (sociala, tekniska, juridiska m.m.) som finns i detta; hur risker kan analyseras och bedömas; vikten av riskmedvetenhet och systematik; samt grundläggande tekniska åtgärder för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv, med inslag av såväl samhällsvetenskaplig teoribildning som juridiska perspektiv och informationsteknologi.

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12130

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela