Sök

Intellektuellt funktionshinder - om vardag och livsvillkor för vuxna och äldre

7,5 hp

Vill du lära dig mer om vardagsliv och livsvillkor för vuxna och äldre som har en intellektuell funktionsnedsättning? Att leva och åldras med intellektuell funktionsnedsättning påverkar livsvillkor och vardagsliv.

Den här kursen ger dig kunskap om ungas övergång från skola till vuxenliv, och om villkor för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning när det handlar om sysselsättning, eget boende, social situation och fritid. Du får en översikt över samhällets stöd- och serviceinsatser både ur inifrån- och anhörigperspektiv.

Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska olika metoder i socialt arbete, liksom att diskutera och kritiskt reflektera kring betydelsen av attityder och förhållningsätt. Du fördjupar dina kunskaper om delaktighetsinriktade metoder och förhållningssätt.

Den här kursen läser du på distans, med föreläsningar och diskussioner via en digital lärplattform. Högskolan i Halmstad ger kursen i samarbete med Umeå universitet.

VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22106

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela