Sök

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

15 hp

Det här är en kurs för dig som vill ha grundläggande kunskap om juridisk terminologi och hur rättsregler används. Innehållet är särskilt utformat för dig som arbetar inom samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.
Du lär dig att förstå juridisk metod och vad en rättskälla är. Du får bland annat en introduktion till rättsregler inom avtalsrätt och köprätt, fordrings- och marknadsrätt samt associations- och arbetsrätt. Du utvecklar din förmåga att självständigt identifiera juridiska problem, och att föreslå och formulera skriftliga lösningar på dem.
Den här juridiska översiktskursen vid Högskolan i Halmstad tar upp lagstiftning, rättssystem och domstolsväsende på nationell nivå och EU-nivå.

VT 2023 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20135

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela