Sök

Karriärutveckling inom elitidrott

15 hp

Kursen behandlar olika faser i den idrottsliga karriären, övergångar och utvecklingsmiljöer; från inträde i idrott, vidare till karriäravslutet och hur livet efter den idrottsliga karriären kan hanteras. Dessutom betonas krav som ställs på individen under, och efter, idrottskarriären, samt förmagan att hantera dessa krav. Kursen belyser idrottsrörelsen och idrottskarriären utifrån idrottsvetenskapliga begrepp och teorier. Fokus är även på olika strategier som kan hjälpa idrottaren med att utveckla färdigheter som kan användas under, och efter, idrottskarriaren. Exempel på områden är coping och karriärplanering.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 75%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12150

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt 400 poäng i ämnet specialidrott, varav minst 100 poäng idrottsspecialisering, från ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela