Sök

Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig förvaltning

15 hp

Det här är en kurs för dig som vill kunna bedriva kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig verksamhet. Du får kunskap om teorier, begrepp, modeller och metoder inom svensk offentlig förvaltning, liksom en överblick över förvaltningspolitik från EU-nivå till lokal nivå.

Du utvecklar din förmåga att problematisera utredningsarbete utifrån perspektiv som makt, genus, mångfald och hållbarhet. Du övar på att granska en utvärdering av offentlig verksamhet och att planera en egen, autentisk, utvärdering. Kursen tar också upp hur du kan kommunicera och visualisera utvärderingar.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du mestadels på distans via en digital lärplattform. Vi har en campusträff på var och en av de två delkurserna.

HT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11107

Behörighetskrav:

90 hp i ett samhällsvetenskapligt, vårdvetenskapligt, beteendevetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela