Sök

Lättviktskonstruktion

7,5 hp

Konstruktion av lätta produkter är ett område som har fått en större betydelse under de senare åren. Vikt samt resurser i form av material men även vid användning av produkten är viktiga inslag inom hållbar utveckling. Produkter som rör sig under sin användning kräver någon form av energi. Till exempel inom fordons- eller flygindustrin används bränsle för att förflytta produkten och lätta produkter medför lägre bränsleförbrukning. Optimering av produkter görs för att maximera materialets användning och därigenom spara på resurser. Ett intressant område inom lättviktskonstruktion är Biomimicry där man lär av naturen. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska avsnitt.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

20531

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen inom maskinteknik.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela