Sök

Maskininlärning för prediktivt underhåll

5 hp

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.

Kursen omfattar följande ämnen:

  • Definition och terminologi av relevanta begrepp i PdM
  • Formulering av PdM-uppgifter, det vill säga bestämma tillvägagångssätt och inlärningsinställningar för givna problem
  • Tekniker (data engineering) för tidsseriedata, inklusive transformation, detektering av avvikande värden, imputering av saknat värde, avlägsnande av extremvärden, etc.
  • PdM-utvärderingsmått, givet konkreta tillämpningar och deras formulering
  • Benchmarking av prestanda med traditionella metoder
  • Överföra inlärning för feldetektering och förutsäga återstående användbar livslängd
  • Överlevnadsanalys för PdM med fokus på mått för utvärdering och specialiserad kostnadsfunktionsinlärning
  • Tolkning av PdM maskininlärningsmodeller och hybridmetoder

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23557

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp eller kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp. 7,5 hp maskininlärning, 7,5 hp datautvinning samt 7,5 hp programmering. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23557

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp eller kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete 15 hp. 7,5 hp maskininlärning, 7,5 hp datautvinning samt 7,5 hp programmering. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 14

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela