Sök

Miljöskydd

30 hp

Är du intresserad av miljöskydd? Då är det här kurspaketet perfekt för dig med sitt fokus just på juridik inom miljöområdet.

Kunskaper och färdigheter inom miljöskydd är användbara för dig som vill arbeta med inspektioner eller tillsyn inom ett kommunalt eller statligt tillsynsområde. Det är också användbart för dig som vill arbeta i till exempel en industri som bedriver miljöfarlig verksamhet och behöver vara insatt både i miljörelaterade ansvarsområden och miljöskyddsarbete.

Kurspaketet utvecklar din förmåga att utvärdera miljöskydd. Du tränar på att och planera och genomföra miljöskyddande bedömningar, och att kommunicera och skapa förståelse för dem.

Du läser kursen Miljöskydd vid Högskolan i Halmstad på distans via en digital lärplattform.

Kurspaketet Miljöskydd 30 hp består av följande kurser:

  • MX4016 Arbete i förvaltning 7,5 hp (höstterminen)
  • MX4017 Tillämpad miljörätt 7,5 hp (höstterminen)
  • MX4018 Miljökommunikation 7,5 hp (vårterminen)
  • MX4020 Miljöfarlig verksamhet 7,5 hp (vårterminen)

    Fastställda kursplaner finns på:
    https://www.hh.se/kursplaner

HT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10126

Behörighetskrav:

30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela