Sök

Molekylärbiologi och immunologi

7,5 hp

I kursen Molekylärbiologi och immunologi utvecklar du fördjupade kunskaper om det genetiska materialets uppbyggnad och funktion, inklusive epigenetik samt utvecklar kunskaper och färdigheter i molekylärbiologisk metodik. Du får också kunskaper inom området immunologi, med särskild inriktning på aktuella aspekter av immunologisk forskning.

Kursen innehåller dels teoretiska föreläsningar som avser att fördjupa dina kunskaper i molekylärbiologi och immunologi, dels molekylärbiologisk och immunologisk metodik genom obligatoriska laborationer. Inom molekylärbiologin behandlas det humana genomets organisation, funktion och innehåll, samt vilka konsekvenser epigenetik, instabilitet och förändringar i genomet kan få på cell- och organismnivå. Inom immunologin studeras immunförsvaret olika hälso- och sjukdomstillstånd. Exempel på laborationsmoment som ingår är DNA extraktion, PCR, ELISA, och principerna för dessa metoder.

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier samt obligatoriska laborationer. Undervisning kan komma att bedrivas på engelska.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20371

Behörighetskrav:

Kemi 7,5 hp, Cell- och mikrobiologi 7,5 hp och Cellfysiologi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20371

Behörighetskrav:

Kemi 7,5 hp, Cell- och mikrobiologi 7,5 hp och Cellfysiologi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela