Sök

Muskulär styrka för hälsa och prestation

7,5 hp

Kursens huvudsakliga innehåll är teoretiskt med integration av praktiska situationer och fall (“cases”). Kursen belyser hur styrke- och powerträning kan bidra till eller leda till ökad neuromuskulär prestation, t ex ökad styrka och power, och hur styrke och powerträning kan fungera som hälsopromotion, sjukdomsprevention och rehabiliteringsintervention. Vidare behandlas relevanta metoder för att utvärdera styrke- och powerträning i dessa situationer. Kursen baseras på studier och diskussion av den senaste forskningen inom ämnet muskulär styrka för hälsa och prestation.

HT 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10598

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin, fysioterapi, idrottsvetenskap eller motsvarande varav 15 hp anatomi och fysiologi, 7,5 hp träningslära samt 15 hp vetenskapligt arbete. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela