Sök

Muskulär styrka för hälsa och prestation

7,5 hp

Kursens huvudsakliga innehåll är teoretiskt med integration av praktiska situationer och fall (“cases”). Kursen belyser hur styrke- och powerträning kan bidra till eller leda till ökad neuromuskulär prestation, t ex ökad styrka och power, och hur styrke och powerträning kan fungera som hälsopromotion, sjukdomsprevention och rehabiliteringsintervention. Vidare behandlas relevanta metoder för att utvärdera styrke- och powerträning i dessa situationer. Kursen baseras på studier och diskussion av den senaste forskningen inom ämnet muskulär styrka för hälsa och prestation.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10598

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin, fysioterapi, idrottsvetenskap eller motsvarande varav 15 hp anatomi och fysiologi, 7,5 hp träningslära samt 15 hp vetenskapligt arbete. Engelska 6

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela