Sök

Organisation och ledarskap

7,5 hp

Är du nyfiken på organisationers kultur- och beslutsprocesser och vilken betydelse som ledarskap har i förändringsarbete? Då är den här kursen för dig.
Du får grundläggande kunskap om organisations- och ledarskapsteorier ur olika perspektiv. Du utvecklar förståelse för hur organisationer påverkas av bland annat affärsidéer, strategier, omvärld, organisationskultur och interna maktförhållanden. Du utvecklar din förmåga att argumentera för egna ställningstaganden kring bland annat organisationsutveckling, ledarskapsprocesser, mångfald och hållbar utveckling.

Kursen ger dig en introduktion till att skriva och läsa vetenskapliga rapporter, och till att planera och genomföra ett självständigt arbete.
Tips: Du blir behörig att läsa kursen Företagsekonomi 31-60 hp vid Högskolan i Halmstad om du läser kursen Organisation och ledarskap och våra tre andra fristående kurser på vardera 7,5 hp: Affärsredovisning, Ekonomistyrning och Marknadsföring.

Sidansvarig

Dela