Sök

Organisation och ledarskap

7,5 hp

Är du nyfiken på hur man kan se organisationer ur olika perspektiv, veta mer om ledarskapets betydelse i förändringsarbete och beslutsprocesser? Då är detta kursen för dig.
Kursen ger dig grundläggande förståelse för påverkansfaktorer som kultur, makt och hållbarhet. I kursen tränas du på att argumentera för, och ta ställning till, ledarskapsprocesser, social hållbarhet och etiska dilemman. Kursen introducerar även sökande och läsande av vetenskapliga rapporter, samt att planera och genomföra en vetenskaplig studie.

Tips: Du blir behörig att läsa kursen Företagsekonomi 31-60 hp vid Högskolan i Halmstad om du läser kursen Organisation och ledarskap och våra tre andra fristående kurser på vardera 7,5 hp: Affärsredovisning, Ekonomistyrning och Marknadsföring.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20115

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela