Sök

Praktik i projektledning och produktutveckling

15 hp

Praktiskt ska kursens genomförande helst förläggas till en projektorienterad innovativ verksamhet eller liknande verksamhet. Väsentligt är att verksamheten dit praktiken förläggs har stora inslag av projektarbete och produktutveckling. Studenten ska dels ha en handledare på praktikplatsen (om externt projekt utanför Högskolan i Halmstad), samt en handledare från Högskolan (om internt projekt på Högskolan i Halmstad, två handledare). Studenten ska med hjälp av handledarna sätta sig in i olika frågeställningar, arbetsuppgifter med mera, som är förenliga med kursens syfte.

Praktiken skall omfatta motsvarande minst 10 veckor heltid.

Kursen kan endast erbjudas under förutsättning att lämplig organisation för praktikplats finns. Studenten arrangerar lämplig organisation för praktikens genomförande och ansvarar för samordning av dess genomförande. Högskolan garanterar således inte att tillhandahålla en lämplig praktikplats.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10408

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20409

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela