Sök

Projektledning och projektarbete II

7,5 hp

På den här kursen lär du dig mer om hur du driver och genomför projekt utifrån olika projektmodeller, däribland agila projektmodeller.
Du fördjupar dina teoretiska och praktiska kunskaper om projektledarskap och utvecklar din förmåga att reflektera över hur ledarskapet påverkar projektmedlemmar och måluppfyllelse.
På den här kursen vid Högskolan i Halmstad har du praktiska övningar och deltar i diskussioner för att utveckla din förståelse för hur olika projektmodeller påverkar genomförandet av ett projekt. Du övar upp din förmåga att reflektera över hur val av projektmodell påverkar resultat och måluppfyllelse, liksom att argumentera muntligt och skriftligt för val av projektmodell.

VT 2023 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20118

Behörighetskrav:

Projektledning och projektarbete I 7,5 hp eller Hållbar projektledning 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20118

Behörighetskrav:

Projektledning och projektarbete I 7,5 hp eller Hållbar projektledning 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela