Python - en inkörsport till Machine Learning

5 hp

Python är ett programmeringsspråk som ofta används i skolundervisning och för tillämpningar av Machine Learning och Big Data. Kursen ingår i kurspaketet RELIFE (hh.se/relife) där du som deltagare kan läsa hela kurspaketet eller enstaka kurser. Kursen är för yrkesverksamma och ges på distans på engelska. Studietakt: 50%, flexibel. Mer information om kursens innehåll:

Python – a Gateway to Machine Learning
Python is a programming language that has become widely adopted by schools to teach programming skills, and also by the AI community for Machine Learning and Big Data applications.

The course "Python – a Gateway to Machine Learning" aims to open doors, allowing study and work in a variety of digitalisation contexts, such as AI. The course is broken down into two modules of 2.5 credits:
1. Introduction to programming with Python
2. Programming cloud applications with big data

The first module will be inclusive and allow students from various backgrounds to establish a strong foundation, introducing the Jupyter development system, libraries for tabulated data and strings, object-oriented programming, and algorithms. The second module will focus on Halmstad University's strength in AI, introducing distributed file systems, the map-reduce framework, and the dataflow framework. The material is presented so that participants can read, watch recordings and go through interactive documents where they can experiment and do exercises. The course instructors have experience with teaching similar courses in our campus master programmes.

This course is for professionals with an undergraduate degree in engineering (or similar) and experience with programming but not specific skills with Python. The course is held online in English. Pace: 50%, flexible.

Please note: If you get the message ‘not qualified’ while you think you are qualified, please contact helpdesk with your arguments and necessary documents: helpdesk.antagning@hh.se

Information om ansökan
Ansökan till kursen görs via antagning.se (länk till höger). Dagen efter du anmält dig hittar du dina meriter på mina sidor på antagning.se. Om du behöver komplettera för att bli behörig så laddar du upp dina dokument på mina sidor. Bedömning av behörighet görs av Högskolan i Halmstad. Ansökan är öppen fram till kursstart. För viktiga datum, se antagning.se. Kursen är avgiftsfri för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mer information finns på antagning.se.

VT 2021 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

23108

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen samt Programmering 7,5 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 05

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela