Sök

Skandinavisk historia

7,5 hp

Är du nyfiken på hur de skandinaviska länderna har utvecklats till de samhällen som de är i dag? På den här kursen får du kunskap om skandinavisk historia och samhällsutveckling från 1500-talet till vår samtid.

Du lär dig om språkens roll, amerikaemigrationen, industrialiseringens konsekvenser och den moderna välfärdsstatens framväxt. Du studerar förändrade genusrelationer, mångkulturalism och relationer mellan de skandinaviska länderna. Du utvecklar din förmåga att översiktligt diskutera och problematisera kring likheter och skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller politiska, sociala, ekonomiska och kulturella processer och händelser.
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad är på engelska.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21117

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21118

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska).

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela