Sök

Social hållbarhet

7,5 hp

Kursen behandlar hållbar utveckling, i betydelsen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, med betoning på social hållbarhet, och hur man kan förstå hållbarhetsfrågor på en internationell, nationell och regional nivå. Samhällsbety- delsen av den sociala hållbarhetens underområden; rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, deltagande och social sammanhållning behandlas likväl som processer som hindrar och förvårar uppnåendet av dem och hur detta påverkar olika grupper i samhället. Dessutom behandlas FN:s Agenda 2030.

VT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22102

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela