Sök

Socialrätt

30 hp

Vill du få grundläggande kunskap om juridisk terminologi och juridik inom offentlig verksamhet? Den här kursen i socialrätt vid Högskolan i Halmstad passar dig som arbetar som samhälls- eller beteendevetare eller inom något annat yrke i offentlig sektor.
Du får en överblick över hur rättssystemet är uppbyggt och lär dig att förstå vad juridisk metod är. Du får kunskap om rättsregler och juridiska frågeställningar med särskild betydelse för socialt arbete, till exempel allmän förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.
Under den andra delkursen fördjupar du dina kunskaper om hur sociallagar kan ge stöd åt familjer, barn, ungdomar, äldre och till personer som har en funktionsnedsättning. Du studerar tillämpning av lagstiftning inom utlänningsrätt, familjerätt, hyresrätt och skuldsanering.
Du utvecklar din förmåga att tillämpa rättsregler vid ärendehandläggning och att problematisera tillämpningen utifrån rättsliga och etiska principer. Du tränar på att självständigt identifiera juridiska problem och att föreslå och formulera en skriftlig lösning.
Kursen ges som "campus/distans" vilket innebär att examinationerna i form av två skriftliga salstentamina sker på plats medan övrig undervisning och examination är distansbaserad. Kursen består av två delkurser.

VT 2024 (Distans (Campus), Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20117

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Obligatoriska sammankomster:

2

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela