Sök

Socialt arbete i skolan

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av det skolsociala arbetet som bedrivs i grund- och gymnasieskolan. Framförallt vänder sig kursen till dig som arbetar som, eller är intresserad av att arbeta som, skolkurator. Kursen vänder sig även till dig med intesse för andra professioner som är delaktiga i skolans sociala uppdrag, så som exempelvis elevhälsan, lärare, mentorer och specialpedagoger. Kursen ger en introduktion till grund- och gymnasieskolan som en central arena för och i det sociala arbetetel. En viktig del av innehållet på kursen tar upp elevhälsans arbete samt skolan som en arena för att tidigt förbygga och fånga upp elever i utsatta livssituationer men även skolans sociala uppdrag i stort, som handlar om att förmedla demokratiska värden och att ge elever det sociala stöd som krävs för att de ska klara sin utbildning.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

12999

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela