Sök

Sportbiomekanik

7,5 hp

I kursen Sportbiomekanik får du utveckla grundläggande kunskaper om biomekanik vid träning och fysisk aktivitet, det vill säga kroppens mekaniska påverkan av träning och olika rörelser. Kursen innehåller begrepp, definitioner och problemlösning i grundläggande mekanik, statik, kinematik och kinetik, samt mekanikens inverkan på mänsklig rörelse vid idrotts- och träningssammanhang.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20122

Behörighetskrav:

Anatomi och fysiologi 7,5 hp samt Funktionell anatomi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20122

Behörighetskrav:

Anatomi och fysiologi 7,5 hp samt Funktionell anatomi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela