Sök

Studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning

7,5 hp

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad hjälper dig att utveckla din kompetens som professionell handledare vid verksamhetsförlagd utbildning inom yrkesområdena vård- och omsorg och socialt arbete.
Kursen ger dig fördjupade kunskaper om handledningsprocesser och lärande utifrån vetenskapliga, pedagogiska och didaktiska perspektiv. Kursen har ett tydligt fokus på praktisk tillämpning och du får även möjlighet att fördjupa dina färdigheter i att handleda studenter både på grundnivå och avancerad nivå, samt att utveckla och analysera olika handledningssituationer.

VT 2023 (Campus, Varberg, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22153

Behörighetskrav:

Högskoleexamen inom vård/omsorgsutbildning, socionomexamen eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12358

Behörighetskrav:

Högskoleexamen inom vård/omsorgsutbildning, socionomexamen eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
VT 2024 (Campus, Varberg, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

22153

Behörighetskrav:

Högskoleexamen inom vård/omsorgsutbildning, socionomexamen eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 15%, högskoleprov: 15% och högskolepoäng: 70%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela