Sök

Terrestra ekosystem

15 hp

Denna fördjupningskurs ger en översikt av de ekologiska processer som pågår i landekosystem, främst i norra Europa; skogar, jordbruksområden men även i viss mån i urbana miljöer. Artsamhällen och flöden studeras med fokus på naturvårdsaspekter. Som kursdeltagare kommer du också att använda och diskutera ett urval provtagnings- och analysmetoder som används inom terrester ekologi i samband med ett projektarbete. Kursen ges på engelska om internationella studenter finns antagna.

VT 2025 (Campus, Halmstad, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20305

Behörighetskrav:

60 hp inom huvudområdet biologi.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 14

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela