Sök

Tillämpad Deep Learning med PyTorch

5 hp

Kursen är för yrkesverksamma och ingår i programmet MAISTR (hh.se/maistr) där du som deltagare kan läsa hela programmet eller enstaka kurser. Kursen ingår i kursspåret maskininlärning och ges på distans på engelska.

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om tekniker för att analysera, skapa och implementera deep learning modeller. Kursen är uppdelad i två kursmoment, 2,5 hp vardera, teori och praktik. Den teoretiska delen täcker grundläggande egenskaper hos den flerlagriga perceptronen, faltningsnätverk, återkopplade nätverk, klassificering och regression med stora datamängder samt generativa adversarial networks för att skapa nya data. Den praktiska delen täcker grundläggande programmering med PyTorch, bild- och semantisk segmentering med faltningsnätverk, prediktion av nya bilder i en sekvens samt bildgenerering med generativa adversarial networks.

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 33%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

13200

Behörighetskrav:

Kandidatexamen i datateknik eller Högskoleingenjörsexamen i datateknik inklusive 7,5 hp programmering och 7,5 hp matematik.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela