Sök

Tillämpad miljörätt

7,5 hp

Det här är en kurs för dig som har läst miljövetenskap och vill lära dig hur du tillämpar miljölagstiftning i ditt arbete.
Kursens fokus är miljöbalken. Du studerar miljöbalkens mål, syfte, struktur och tillämpningsområden, och får en introduktion till förordningar och föreskrifter som hör ihop med den. Du lär dig om miljölagstiftningens kopplingar till samhälleliga och ekonomiska perspektiv, och vad som gäller för enskilda som deltar i miljöhandläggningsprocesser.

På kursen övar du på att genomföra en miljöbedömning utifrån miljöbalken och annan miljölagstiftning. Du utvecklar din förmåga att kritiskt värdera dina resultat och att självständigt söka ny kunskap inom området.
Tips: Den här och tre andra fristående kurser på vardera 7,5 hp kan du läsa på distans vid Högskolan i Halmstad i ett kurspaket som vi kallar Miljöskydd 30 hp.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10128

Behörighetskrav:

30 hp inom miljövetenskap eller motsvarande.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela