Sök

Träning som medicin

7,5 hp

Kursen följer upp på föregående kurs (Människans prestationsförmåga, dess begränsningar och möjligheter I), med ytterligare tonvikt på din förmåga att självständigt integrera förvärvad kunskap i ämnen som: människans anpassning till fysisk aktivitet, långsiktig utveckling av fysisk prestation, åldrande, träning på hög höjd, och manipulation av mänsklig motion prestanda, inklusive etiska frågor.
Kursen innehåller föreläsningar och seminarier där du kommer att presentera och diskutera vetenskapliga rapporter från den senaste forskningen inom detta område.

Kursen ges på engelska.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10376

Behörighetskrav:

Engelska 6, kurserna Anatomi och fysiologi 15 hp och Träningslära 7,5 hp samt kandidatexamen inom huvudområdet träningens biomedicin, biomedicin, fysioterapi eller idrottsvetenskap.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 44

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela