Sök

Träningsfysiologi med laboratoriemetoder

15 hp

Fysiologiska effekter av fysisk aktivitet och träning på energiomsättningen och energisystemen, kroppens organsystem så som kardiovaskulär, ventilatorisk, neuromuskulär och hormonell funktion och kort- och långsiktig adaption (t.ex. acklimatisering) till olika sorters träningtyper, träningsintensiteter och till olika miljöer. Hållbarhets- jämställdhets- och etiska aspekter på fysisk aktivitet och träning samt informationssökning från vetenskapliga tidskrifter.
Laboratorie- och fältmetoder där analysprinciper, tekniskt utförande, resultatbedömning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter. Skriftligt sammanfatta och redovisa laboratorieresultat samt dra relevanta slutsatser utifrån insamlad data, tillfälliga och systematiska felkällor, och rimlighet i resultaten.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10312

Behörighetskrav:

Anatomi och fysiologi 15 hp, Funktionell anatomi 7,5 hp, Biokemi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela