Sök

Träningsfysiologi med laboratoriemetoder

15 hp

I kursen lär du dig mer om vilka fysiologiska effekter som sker i kroppen med träningbåde på kort- och lång siktig (t.ex. acklimatisering) till olika sorters träningtyper, träningsintensiteter och till olika miljöer. Du lär dig även att titta på träning ur ett hållbarhets- jämställdhets- och etiskt perspektiv. Den andra hälften av kursen handlar om att integrera teorin med praktiska övningar inom träningsfysiologiska laboratorie- och fältmetoder där analysprinciper, tekniskt utförande, resultatbedömning och kvalitetssäkring är viktiga aspekter. Du får prova på att genomföra tester av aerob förmåga (t.ex. submaximala och maximala syreupptagningstester), anaerob förmåga (t.ex. power och styrka) samt mäta muskelaktivitet med elektromyografi. Laboratorieresultaten redovisas sen utifrån analys av insamlad data, tillfälliga och systematiska felkällor, och rimlighet i resultaten.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10312

Behörighetskrav:

Anatomi och fysiologi 15 hp, Funktionell anatomi 7,5 hp, Biokemi 7,5 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela