Sök

Träningslära

7,5 hp

Vill du kunna utforma träningsprogram för olika målgrupper och utvärdera effekter av olika träningsupplägg? Det lär du dig på den här kursen.
Du får grundläggande kunskaper i träningslära, träningsprinciper, , träningsformer och test- och mätmetoder. Du övar på att ta fram och presentera enklare fysiologiska kravanalyser, och att utforma träningsupplägg där utövarna tränar olika fysiska delfunktioner. Du provar på att genomföra och utvärdera träningspass och utvecklar din förmåga att resonera kring olika träningsupplägg och deras effekt där hänsyn tas till ålder, kön och träningsnivå.

Den här kursen vid Högskolan i Halmstad är på engelska.

VT 2024 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20121

Behörighetskrav:

Kursen Anatomi och fysiologi 15 hp. Undantag ges för kravet på svenska. Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 12

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo
VT 2025 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20121

Behörighetskrav:

Kursen Anatomi och fysiologi 15 hp. Undantag ges för kravet på svenska. Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 14

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela