Sök

Utveckling av nya varor och tjänster

7,5 hp

Vill du lära dig att utveckla nya varor eller tjänster? Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig kunskap om användbara metoder, aktiviteter och processer för att utveckla varor, tjänster eller någon form av service.
Du får insikt i produktutvecklingsprocessens olika steg, som användarstudier, idé- och konceptutveckling, presentation och utvärdering. Du utvecklar du din förmåga att reflektera över produktutveckling i relation till hållbar utveckling och andra stora globala utmaningar.
Med dina teoretiska och praktiska kunskaper utvecklar du under kursen en idé för produkt eller tjänst. Den ska vara anpassad till ett marknadsbehov och utgå från ett område som du själv är intresserad av.

VT 2025 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

20116

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 04

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela