Sök

Verksamhetsförlagda studier inom medie- och kommunikationsvetenskap

30 hp

Studierna i denna kurs utgörs huvudsakligen av praktik i en verksamhet inom privat eller offentlig sektor, som studenten själv valt och tagit kontakt med. Alternativt kan studenten delta i kursen genom att genomföra ett självständigt större projekt inom medieproduktion med en extern uppdragsgivare. Praktiken eller projektet kombineras med självstudier av för verksamheten relevant litteratur, som avrapporteras genom inlämningsuppgifter löpande under kursens gång. Praktiken eller projektet pågår under 17 veckor. Kursen avslutas därefter med en verksamhetsrapport som avrapporteras i samband med att kursen avslutas.

HT 2022 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 100%)

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12130

Behörighetskrav:

Medie- och kommunikationsvetenskap 90 hp, Medieproduktion 60 hp.

Urvalsregler:

Betyg: 35%, högskoleprov: 35% och högskolepoäng: 30%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela