Sök

Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning

7,5 hp

Kursen Vetenskapliga metoder med naturvetenskaplig inriktning ger dig övning och färdigheter i forskningsmetodik, statistisk bearbetning av forskningsdata med naturvetenskaplig ansats, träning i kritisk värdering av forskningsresultat särskilt med inriktning på tillämpbarhet inom huvudområdet, samt förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt, statistik och analys. Kursen skall även ge insikt i forskning inom utvalda delar av huvudområdet bl a genom litteraturstudier.

Undervisningen omfattar övningar, föreläsningar, lärarledda genomgångar, seminarier och författande av litteraturöversikt. Undervisning bedrivs normalt på engelska men undervisning på svenska kan förekomma.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10308

Behörighetskrav:

Kandidatexamen inom träningens biomedicin, biomedicin, fysioterapi eller idrottsvetenskap. Kurserna Anatomi och fysiologi 15 hp och Träningslära 7,5 hp. Engelska 6.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela