Sök

Alice och Ronja berättar om VFS på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet

Alice Järsenholt och Ronja Solgård studerar på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet, som numera heter Sociologi för social hållbarhet. Här berättar de om sina verksamhetsförlagda studier som brukar kallas VFS.

”Det var givande att få vara i en miljö där vår utbildning, som generellt sett är ganska teoretiskt lagd, fick en praktisk förankring.”

Ronja Solgård, student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet

Varför valde du att läsa programmet Samhällsförändring och social hållbarhet?

Alice: Jag valde programmet eftersom jag har starka och tydliga värderingar i samhällsfrågor såsom jämställdhet och social hållbarhet. Jag tyckte att det var kul att kunna studera något som jag har ett stort intresse för.

Ronja: Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och mänskligt beteende, och därför tyckte jag att den här utbildningen, där samhällsperspektivet möter grupp- och individperspektiv, kändes perfekt.

Ung blond kvinna i svart t-shirt står framför en suddig bakgrund.

Namn: Alice Järsenholt.

Utbildning: Samhällsförändring och social hållbarhet.

Hemort: Halmstad.

Intressen: Social hållbarhet och allt som rör maktspänningar, det sociala spelet, rättvisa, jämställdhet och klimatfrågan. Mina intressen går hand i hand med min utbildning. Utöver detta älskar jag att baka och att vara i rörelse, som att dansa eller promenera i skogen.

Gör om tio år: Förhoppningsvis har jag ett jobb och en arbetsplats med bra och snälla kollegor, där jag trivs. Jag hoppas att jag jobbar med något som jag brinner och har ett stort intresse för, såsom barn eller personer med psykisk funktionsnedsättning, eller att jag på något annat sätt arbetar för de utsatta grupperna i samhället. Jag vill gärna jobba nära civilsamhället.

Ung blond kvinna i vit t-shirt och svart kavaj står framför två gröna växter.

Namn: Ronja Solgård.

Utbildning: Samhällsförändring och social hållbarhet.

Hemort: Hindås.

Intressen: Umgås med vänner.

Gör om tio år: Det är en väldigt svår fråga, men min förhoppning är att få jobba med människor eller samhällsfrågor på ett sätt som känns meningsfullt.

Var har du gjort dina verksamhetsförlagda studier?

Alice: Jag gjorde mina VFS på Halmstads kommun, på samhällsutvecklingsavdelningen vid kommunledningsförvaltningen. Vi fick själva välja var vi ville utföra våra VFS, men eftersom vi var den första kullen som fick möjlighet till VFS var det svårt att hitta praktikplats. Som tur var hade jag en kontakt inom kommunen som gjorde att jag fick möjligheten att utföra VFS just där.

Ronja: Jag gjorde VFS på Halmstads kommun på samma avdelning som Alice. Det var inte lätt att få tag på en VFS-plats eftersom vi fick söka platser själva. Jag är väldigt nöjd med min plats på kommunen, då mycket av det som berörs i vår utbildning är centrala delar i min handledares jobb.

Vad har du fått göra under dina VFS?

Ronja: Jag och Alice fick tillsammans med våra handledare bestämma vilka områden som vi tyckte var mest intressanta. Utefter våra intressen, såsom jämställdhet, tidiga insatser för barn och unga samt segregation, fick vi göra ett flertal studiebesök i kommunens olika verksamheter. Därefter fick vi ett huvudområde som kretsade kring ett regeringsuppdrag kopplat till demokrati och delaktighet mellan valen. Vi fick bland annat föra dialoger med invånare, analysera statistik och åka till Stockholm på analysdagar, medspännande diskussioner och analyser.

”Vi fick inte bara sitta på ett kontor, utan hade många möjligheter att testa på att vara ute i olika verksamheter. ”

Alice Järsenholt, student på programmet Samhällsförändring och social hållbarhet

Alice: Jag har fått göra massor av roliga saker! Vi fick möta organisationer kopplade till kommunen. Internt fick vi vara med på olika möten om intressanta ämnesområden, interagera med andra förvaltningar och följa deras arbete. Vi fick inte bara sitta på ett kontor, utan hade många möjligheter att testa på att vara ute i olika verksamheter. Vi fick exempelvis träffa barn och se att de också är en del av kommunens jobb. Bland annat var vi på Zonen, en mötesplats för barn och unga på Andersberg, Höstkul på Andersberg, och en prova-på-dag för barn och unga med funktionshinder.

Vad har varit det bästa under VFS-tiden?

Alice: Bland det bästa och roligaste har varit att få prova på så många olika saker, både praktiskt och till viss del teoretiskt. Jag har kunnat använda mina kunskaper från min utbildning och känt att jag faktiskt har tillfört något under mötena.

Ronja: Det bästa tycker jag har varit att se hur den teori som vi har lärt oss under utbildningen praktiseras i verkligheten. Det var givande för mig att få vara i en miljö där vår utbildning, som generellt sett är ganska teoretiskt lagd, fick en praktisk förankring. På så sätt fick jag en djupare förståelse för den problematik som finns i verkligheten, och också för de teoretiska verktyg som vi har fått ta del av under utbildningen. Det har också varit nyttigt att få en inblick i det kommunala arbetet.

Vad är din största lärdom från VFS-perioden?

Ronja: Jag tar med mig kunskapen om det komplexa arbete som utförs inom kommunen, såsom samverkan mellan kommunens olika verksamheter och invånare och hur beslut på kommunal nivå påverkar invånare i verkligheten.

Alice: Min syn på vad kommunalt arbete är har förändrats totalt. Arbetet innebär inte bara att sitta på ett kontor. Det finns så mycket roligt som kommunen anordnar. Jag har fått upp ögonen för hur omfattande kommunens arbete är. Den tillhandahåller ju nästan allting som utgör Halmstad! Jag har fått en fördjupad förståelse för beslutsfattandet och hur omfattande denna process är. Jag hade verkligen kunnat tänka mig att arbeta kommunalt i framtiden. En annan lärdom är att teorin från utbildningen inte alltid går att applicera i verkligheten. När man sitter i skolbänken är det lätt att resonera sig fram till en lösning som inte fungerar i praktiken, eftersom verkligheten ofta är mer komplex än vad man kan tro. Samtidigt har jag fått praktiska verktyg från mina verksamhetsförlagda studier som kompletterar den mer teoretiska utbildningen.

Text och bild: Emma Swahn

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt