Sök

Emily Macgregor brinner för fladdermössen

Hållbarhet är ett hett debatterat ämne, såväl i media som kring fikabord lite varstans i vårt avlånga land. Men hur gör du för att leva hållbart? Kanske tar du tåget istället för flyget, källsorterar ditt avfall eller plastbantar ditt hem? Det är jättebra! Men visste du att du kan göra skillnad bara genom att släcka din utomhusbelysning?

En fladdermus som flyger.

Fotograf: Jens Rydell

Emily Macgregor studerar på programmet Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad. I sitt examensarbete undersöker hon hur fladdermöss påverkas av utomhusbelysning:

– Jag har tittat på artsammansättningen av fladdermöss i Vänersborgs kommun och undersökt hur belysning av kyrkobyggnader påverkar fladdermössen. Fladdermöss kan delas in i snabbflygande och långsamflygande. De snabbflygande fladdermössen klarar ofta belysningen bättre än de långsamflygande, som kan påverkas allvarligt. Deras navigeringssystem störs i brist på mörka korridorer, och de blir lätta byten för rovdjur, säger Emily Macgregor.

En kvinna med långt, svart hår och grön keps.

Bostadsbrist för fladdermöss

Examensarbetet har krävt en hel del teknisk utrustning som Emily Mcgregor har fått låna både från Högskolan och från Naturhistoriska museet i Göteborg.

– Det är inte alltid så lätt att upptäcka fladdermöss med blotta ögat. De är nattdjur och dessutom ganska skygga. För att kartlägga dem behövs en fladdermusdetektor. Det är en apparat som du går runt med, och som upptäcker fladdermössens ekolokalisering. När detektorn uppfattar en fladdermus plingar den till och du får en frekvens som visar vilken typ av fladdermus det handlar om. Jag kände mig lite som Ghostbusters när jag gick omkring med detektorn, säger Emily Macgregor med ett stort skratt.

”Jag kände mig lite som Ghostbusters när jag gick omkring med detektorn.”

Från Naturhistoriska museet har Emily Macgregor också fått låna autoboxar. En autobox startar automatiskt en inspelning när en fladdermus flyger förbi. Med hjälp av inspelningarna är det möjligt att ta fram sonogram – bilder av ljudet – som kan tala om vilken sorts fladdermus det rör sig om.

Fem anledningar att bli fladdermusfantast

  1. Fladdermusen är trots allt förebilden för en av de coolaste superhjältarna – Batman!

  2. Fladdermöss äter mygg. Med andra ord slipper du (kanske) myggbett om det finns mycket fladdermöss där du bor.

  3. Fladdermöss hänger upp och ner när de vilar sig. Bara det är ju rätt häftigt!

  4. Fladdermöss använder radar för att navigera. Sjukt coolt!

  5. Det finns vampyrfladdermöss! Läskigt, men också spännande. Det är dock bara tre arter som suger blod, och alla finns i Syd- eller Centralamerika.

– Jag har identifierat områden där det finns många fladdermöss i rörelse och gjort jämförelser mellan upplysta och icke-upplysta platser, berättar Emily Macgregor och fortsätter:

– För varje belyst sida av en kyrka försvinner två fladdermusarter från platsen. Fladdermössen är beroende av mörka korridorer där de kan flyga, och genom utebelysningen förlorar de det. De blir otrygga och vill inte bo kvar i området. Istället försöker de hitta nya boplatser, men det är oftast inte så lätt. Det råder bostadsbrist för fladdermössen. Många av deras naturliga habitat och jaktmarker har redan gått förlorade, bland annat på grund av utomhusbelysning.

Lär dig mer om fladdermöss

I Sverige finns det 19 olika arter av fladdermöss. Alla arterna är fridlysta. Det betyder att du aldrig får fånga, döda eller störa en fladdermus. Du får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermöss kan inte gnaga och de förstör ingenting, så det är inte skadligt för ditt hus om du skulle få en fladdermus som inneboende. Fladdermöss attackerar inte människor, så du behöver aldrig vara rädd för dem.

Fladdermöss som av någon anledning har hamnat på marken kan inte lyfta igen. Om du hittar en fladdermus på marken ska du ta på dig ett par handskar och försiktigt lyfta upp den och hänga den i ett träd. Då kan den flyga därifrån på egen hand.

Tänk på att aldrig röra en fladdermus utan handskar! Det finns en liten risk att de har fladdermusrabies. I Sverige har man inte hittat några sjuka djur, men man har hittat fladdermöss som har antikroppar mot rabies. Det betyder att de har kommit i kontakt med sjukdomen någon gång under sin livstid.

Släck lampan för fladdermössens skull – men också för din egen

Hur ska du då göra för att fladdermössen inte ska fara illa? Enligt Emily Macgregor behöver det inte vara så avancerat:

– Det kan vara så enkelt som att släcka utomhusbelysningen när du inte behöver den. Att lysa upp platser för estetiska ändamål, det vill säga för att det är snyggt, är onödigt. Undvik det så hjälper du både fladdermössen och dig själv. Människor mår inte heller speciellt bra av för mycket belysning under den mörka tiden av dygnet. Det stör vår dygnsrytm. Du kan också fundera på var du placerar din belysning. Belys inte alla sidor av en byggnad eller ett träd, utan tänk på att lämna mörka korridorer för fladdermössen. Det kan också vara bra att inte sätta belysning i gamla träd med många håligheter eftersom fladdermöss tycker om sådana boplatser. Rikta inte heller ljuset upp mot byggnaden från marken. Då hindras fladdermössen från att krypa in i springor mellan vägg och tak.

”Det råder bostadsbrist för fladdermössen. Många av deras naturliga habitat och jaktmarker har redan gått förlorade, bland annat på grund av utomhusbelysning.”

Naturvård är det roligaste som finns

Emily Macgregor tar snart examen, och då vill hon gärna fortsätta arbeta med naturvård. Hon kan också tänka sig att plugga vidare, och kanske till och med doktorera någon gång i framtiden:

– Jag har blivit erbjuden en praktikplats på Länsstyrelsen, och så har jag sökt en kurs i viltvård och viltförvaltning. Jag vill hålla på med naturvård på ett eller annat sätt i framtiden, antingen genom studier på master- och forskarnivå, eller genom mitt jobb. Naturvård är det roligaste som finns!

Hon har trivts väldigt bra under tiden på programmet Naturvård och artmångfald:

– Utbildningen har varit jätterolig! Det har inte varit riktigt som jag hade tänkt mig en högskoleutbildning, att du bara sitter på föreläsningar och så. Vi har varit ute i naturen på exkursioner väldigt mycket. Våra lärare har varit helt underbara. De har stöttat oss och lärt oss att tänka självständigt och analytiskt. Jag kunde inte vara mer nöjd!

En fladdermus som flyger över vatten.

Fotograf: Jens Rydell

uppdaterad

Kontakt

Dela