Sök

Från forskare till NO-lärare

Waleed Mlook avslutade sin karriär inom forskning och tog en ny väg som lärare – en väg han valt att fullfölja med KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, på Högskolan i Halmstad.

”Utbildningen ger mig, som redan har ämneskunskap och arbetslivserfarenhet men som saknar pedagogisk utbildning, möjligheten att bli behörig lärare.”

Waleed Mlook

En man klädd i vit skjorta och lila väst som ler och tittar in i kameran. Porträtt

Waleed Mlook är forskaren som valde att plugga till högstadielärare.

Viktiga framgångsfaktorer

Waleed Mlook flyttade till Sverige 2015 och arbetar sedan några år tillbaka som obehörig lärare i sin hemort Osby. Med KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, ser han möjligheten till att lära sig nya metoder och verktyg som är viktiga framgångsfaktorer för framtiden som behörig lärare.

– Under mitt arbete i skolan blev det tydligt att jag behöver lära mig mer om pedagogiken, skollagen, styrdokument och läroplaner. Jag insåg att jag behöver en utbildning som passar min erfarenhet för att kunna utveckla mig och mina kunskaper i allt som rör skolarbetet, säger Waleed Mlook.

Lärarjobbet lockade

I Syrien var han forskare på Atomenergikommissionen och fortsatte sedan sin karriär på Lunds universitet som forskare inom teknisk mikrobiologi. Med sin bakgrund blev det därför naturligt för honom att undervisa högstadieelever i ämnet NO. Varför vägen banade ut i läraryrket baseras på flera faktorer.

– Jag valde att arbeta som lärare dels för utmaningen, dels för att det är intressant och roligt att få arbeta med framtidens generationer. Det är en betydelsefull roll som jag får vara en del av, säger han och tillägger:

– Dessutom finns det många andra faktorer som bidragit till mitt fortsatta arbete som lärare, som den härliga skolmiljön, mina kollegor och deras kontinuerliga stöd.

Waleed Mlook

Tidigare utbildning: Masterexamen i mikrobiologi

Yrkesbakgrund: Arbetar som obehörig NO-lärare på Hasslarödsskola för årskurs 7–9. Tidigare har han arbetat som forskarassistent på Atomenergikommissionen i Syrien och som forskare inom teknisk mikrobiologi på Lunds universitet.

Hemort: Osby

Född: 1983 i Syrien

Värdefulla erfarenheter

Tack vare sin bakgrund inom vetenskaplig forskning kunde Waleed Mlook investera den erfarenheten inom sitt undervisningsområde. Men för att bli behörig lärare är den pedagogiska delen minst lika viktig. Han menar att det är nödvändigt för honom att på ett skickligt sätt kunna möta alla de situationer han ställs inför i sitt arbete.

– Genom KPU får jag lära mig strategier som gör att jag kan hantera de situationer och utmaningar som hör till läraryrket. Det kan handla om planering inför en ny klass, att bli medveten om att eleverna behöver olika stöd och vägledning i deras olika stadier.

Under den praktiska delen VFU, verksamhetsförlagd utbildning, får studenterna även möjlighet till att praktisera de teoretiska kunskaperna som de får med sig. För Waleed Mlook har det också varit till fördel att utbildningen till stor del är på distans.

– Det har resulterat i att jag kan studera och samtidigt fortsätta jobba till viss del vid sidan av, säger han och tillägger:

– Högskolan i Halmstad kännetecknas av en positiv och stimulerande lärandemiljö, då jag upplever att lärarna och programansvariga av detta program motiverar och hjälper oss studenter att förstå de ämnen vi studerar. För mig har utbildningen varit den bästa och smidigaste vägen till att bli behörig lärare.

Text: Hanna Liljegren
Bild: Ida Fridvall

uppdaterad

Kontakt

Dela