Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ämneslärare gymnasieskolan

90 hp

Med en bakgrund inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik är du eftertraktad i skolans värld. Komplettera dina kunskaper och bli lärare, en stimulerande yrkesroll där du får fördjupa dig i dina favoritämnen och dela med dig till ungdomar på väg in i vuxenlivet. På kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som gymnasielärare.

”Något av det bästa med utbildningen är att vi har mycket verksamhetsförlagd utbildning, från första till sista terminen. Det ger oss bra insyn i arbetslivet och vägledning och kontaktnät inför framtiden.”

Kriengsak Bunpuckdee, student på KPU

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

Utbildningen på Högskolan i Halmstad präglas av vår profilering som det innovationsdrivande lärosätet. Här får du en unik utbildning där samhällsutmaningar, samverkan och samtida relevans står i centrum. Du möter olika former av undervisning och examination, och du träffar andra studenter med en mångfald av lärorika erfarenheter.

Med innovativa redskap och arbetsformer förbereder du dig för ett arbete i framtidens skola. Du kommer exempelvis att ha tillgång till vår storsatsning Digitalt laborativt centrum (DLC), en högteknologisk miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur.

Kurser och kompetenser i fokus

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare gymnasiet, är en utbildning för dig som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik, och som vill arbeta med undervisning i gymnasieskolan.

På utbildningen får du rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket, exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Därför utvecklar Högskolan i Halmstad hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar samtidigt som vi bibehåller en hög kvalitet.

Samverkan med arbetslivet

Studierna är tätt kopplade till arbetslivet, särskilt när du gör din verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Denna är länken mellan dina teoretiska kunskaper och ditt framtida yrkesarbete. VFU ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på gymnasieskolor och att praktisera gymnasielärarens olika arbetsuppgifter.

Din akademiska bakgrund

Utbildningen vänder sig till dig som har studerat SvB/Sv2B och En A, alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6. Du ska också ha tidigare akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om minst 120 hp (i ett av ämnena), alternativt 120+90 hp (i två av ämnena).

Eftersom du skriver ett självständigt arbete om 15 hp inom KPU vid Högskolan i Halmstad, krävs inte motsvarande inom ett ämne för behörighet.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

Termin 1 – Läraryrkets yttre och inre villkor

Skolan i samhället – samhället i skolan 15 hp, inklusive VFU 4,5 hp

Att vara deltagare i lärarpraktiken 15 hp, inklusive VFU 4,5 hp

Termin 2 – Att leda, dokumentera och analysera lärande

Att leda lärande 9 hp

VFU 6 hp

Att utveckla bedömningskompetens 7,5 hp

VFU 7,5 hp

Termin 3 – En skola på vetenskaplig grund

Att utveckla och forskningsanknyta praktiken 7,5 hp

VFU 7,5 hp

Självständigt arbete 15 hp


VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, grund- eller avancerad nivå.

Arbetsliv

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare gymnasiet, gör dig behörig att undervisa i naturvetenskapliga ämnen, matematik och/eller teknik på gymnasiet. Du blir också behörig att undervisa i dessa ämnen i årskurserna 7–9 och på Komvux.

Det finns en stor efterfrågan på lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik. En lärarutbildning i dessa ämnen ger dig mycket goda chanser till framtida arbete. Läraryrket är ett omväxlande och dynamiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Som lärare har du en fantastisk möjlighet att påverka framtiden genom att inspirera och stimulera eleverna med dina ämneskunskaper. Ungdomarna som är på väg in i vuxenlivet ger dig dessutom ständigt möjligheter att själv utmanas, utvecklas och lära dig nytt.

Inom läraryrket finns olika karriärmöjligheter inom skolans värld. Rektorer har ofta en bakgrund som lärare. Dessutom ger en lärarutbildning kunskaper om ledarskap och lärande som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Eventuellt kan du göra ditt examensarbete utomlands, men det behöver i så fall arrangeras individuellt.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga ökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11306

Behörighetskrav:

SvB/Sv2B och En A alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt akademiska studier inom ämnena naturvetenskap, matematik och/eller teknik om minst 120 hp (i ett av ämnena), alternativt 120+90 hp (i två av ämnena).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela