Sök

Medier och kommunikation i teori och praktik

180 hp

Det här programmet är en bred medie- och kommunikationsvetenskaplig utbildning som förbereder dig för professionellt kommunikationsarbete som exempelvis kommunikatör eller medieproducent. På programmet utvecklar du teoretiska kunskaper om kommunikation och medier, men också praktiska kommunikationsfärdigheter i nära samarbete med företag och organisationer.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

På Medier och kommunikation i teori och praktik läser du en bred uppsättning av kurser som rustar dig för en snabbt föränderlig kommunikationsbransch. Under utbildningen varvar du kontinuerligt teoretiska studier med praktiska tillämpningar, och du får jobba med skarpa medieprojekt i nära samarbete med företag och organisationer.

I programmet ingår två terminer medieproduktion där du utvecklar din förmåga att kommunicera i text, bild, ljud och video med olika syften och målgrupper. Här får du också jobba med ett större medieprojekt på uppdrag av ett företag eller en organisation och presentera det färdiga projektet på ett event som du själv är med och arrangerar.

Under utbildningen utvecklar du fördjupade kunskaper om hur medier, kultur och samhälle samspelar på olika sätt och hur medierna bidrar till att forma människors vardagsliv, hälsa, livsstilar, och föreställningar om världen. Du lär dig att förstå och hantera kommunikativa utmaningar i organisationer, krissituationer, och interkulturella samt hälsorelaterade sammanhang. Du får också träna dig i strategisk kommunikationsplanering och informationssäkerhet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap 

År 1

Termin 1:

Termin 2:

 • Introduktion till medieproduktion, 7,5 hp
 • Text och bild, 7,5 hp
 • Ljud, 7,5 hp
 • Rörlig bild, 7,5 hp

År 2

Termin 3:

 • Information och säkerhet i nätverkssamhället, 7,5 hp
 • Forskningsprocessen och kvantitativa metoder, 7,5 hp*
 • Uppsatskurs, 7,5 hp*
 • Organisering och ledarskap, 7,5 hp*

Termin 4:

 • Strategisk kommunikation och kriskommunikation, 7,5 hp*
 • Digital kultur och digital hälsa, 7,5 hp
 • Kropp, klass och konsumtion, 7,5 hp
 • Kommunikation i ett interkulturellt perspektiv, 7,5 hp

År 3

Termin 5:

 • Preproduktion – projektledning och projektekonomi, 7,5 hp
 • Medieproduktion – projekt, 15 hp
 • Postproduktion – publicering, presentation och utvärdering, 7,5 hp

Termin 6:

 • Teoretisk fördjupningskurs, 7,5 hp*
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp
 • Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp*

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Under din utbildning möter du yrkesverksamma från medie- och kommunikationsbranschen som lärare och inbjudna föreläsare. Du får också möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och utveckla branschrelevanta erfarenheter genom att jobba med medieprojekt i nära samverkan med olika samhällsaktörer. Under termin 5 genomför och presenterar du ett större medieprojekt på beställning av en extern uppdragsgivare.

Efter programmet kan du välja att läsa en påbyggnadstermin, termin sju, som en språngbräda ut i arbetslivet. Du gör då en hel termins praktik på en arbetsplats genom verksamhetsförlagda studier (VFS). Du har stora möjligheter att själv styra valet av praktikplats efter dina egna intressen.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer tillsammans med engagerade lärare och studenter. I vårt Medielabb varvar vi teori med praktiska moment. Utrustat med tv-studio, ljudstudio, redigeringsrum och redaktionella arbetsytor utgör Medielabbet en kreativ och attraktiv lärmiljö där du har goda möjligheter att utveckla dina praktiska färdigheter i kommunikation och medieproduktion.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Vad kan du jobba med?

Programmet förbereder dig för att arbeta professionellt med kommunikation, medier, PR och marknadsföring inom såväl offentlig verksamhet som privata företag och idéburna organisationer. Du kan exempelvis jobba som kommunikatör, medieproducent, innehållsstrateg eller kommunikationsstrateg. Programmet rustar dig också för en internationell arbetsmarknad eftersom du läser en termin på engelska tillsammans med studenter från utländska lärosäten.

Tidigare studenter arbetar i dag som exempelvis kommunikatörer, marknadskoordinatorer, content managers och projektledare. Efter avklarad utbildning kan du också välja att studera vidare och satsa på en karriär som forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp och Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Studera utomlands

Studenter står på en scen framför publik och pratar. Foto.

Studenter i rampljuset under årets MediaXpo

Studenter står på en scen framför publik och pratar. Foto.

Fem frågor till studenten Leon Johansson

Kille som gör tricks i luften på skateboard. Foto.

Studenter gör poddar

Studenter står på en scen framför publik och pratar. Foto.

Skarpa projekt på MediaXpo

Kille som gör tricks i luften på skateboard. Foto.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12815

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela