Sök

Energi- och miljömässan

Energi- och miljömässan är en mötesplats för studenter och företag som är verksamma inom energi- och miljöbranschen. Syftet är att skapa kontakter för praktik, projekt eller rekrytering. Under mässan får företag möjlighet att ställa ut och informera om sin verksamhet för studenter från programmen Ingenjör i hållbar energi och Miljö, innovation och hållbarhet.