Sök

Forskningsfrukost inom socialt arbete

Renee Luthra, postdoktor i socialt arbete: Efter gymnasiesärskolan unga vuxna som saknar känd sysselsättning.

Forskningsfrukost inom socialt arbete är digital