Sök Stäng

Forskningsfrukostar inom socialt arbete

Inom ramen för kompetensplattformen för socialt arbete anordnas forskningsfrukostar där forskare vid Högskolan i Halmstad presenterar ny forskning inom ämnet.

Program hösten 2024

Forskningsfrukostarna riktar sig till yrkesverksamma och forskare inom socialt arbete. Forskningsfrukostarna är sista fredagen i månaden kl. 8.30–09.15 på Zoom.

27/9 kl. 8.30–09.15

Behöver barn mer kvalitetstid? Barn och ungas tankar om vad som främjar välbefinnande i vardagen

Christel Avendal, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad

25/10 kl. 8.30–09.15

Delaktighet – ett mångtydigt begrepp och ett svårfångat mål. Om olika forskningsprojekts bild av dagens villkor för personer med funktionsnedsättning

Magnus Tideman, Professor i Handikappvetenskap med inriktning socialt arbete, Högskolan i Halmstad

29/11 kl. 8.30–09.15

Vilken funktion hade hemgården i Bostons slum under 1930-talet och vad tyckte den italienska lokalbefolkningen om hemgården.

Oscar Andersson, universitetslektor i socialt arbete, docent i socialantropologi, Högskolan i Halmstad

10/1 2025 8.30–09.15

Psykisk ohälsa och sjukskrivning bland medarbetare med fokus på chefers perspektiv

Carin Nyman, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Halmstad, och forskare vid Karolinska institutet och Göteborgs universitet.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt