Sök

Forskningsetik

3 hp

I kursen diskuteras etiska grundprinciper, god forskningssed, aktuella nationella och internationella regelverk för forskning med relevans för området hälsa och livsstil. Särskild vikt läggs vid studentens förmåga att göra självständiga och adekvata etiska överväganden i relation till eget forskningsområde. Vidare behandlas forskningsetiska aspekter och regelverk i relation vetenskapens möjligheter och begränsningar samt att kunna värdera och diskutera forskningens roll och nytta i samhället i relation till forskningspersoners integritet och riskbedömning. Forskningsetiska överväganden diskuteras även i relation till hur forskningsprocessen påverkas av forskarens egna värderingar och förändrade värderingar i samhället. Kunskaper kring skydd för forskningspersoner, GDPR, hantering och förvaring av forskningsdata samt hur det svenska etikprövningsförfarandet behandlas.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2008

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil samt delkursen forskningsetik inom Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 46

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisning bedrivs på engelska och svenska.

Visa utbildningsinfo
HT 2022 (Campus, Halmstad, 25%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2008

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil samt delkursen forskningsetik inom Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 46

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisning bedrivs på engelska och svenska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela