Sök

Hälsa och livsstil I

7,5 hp

Kursen i Hälsa och livsstil I, har ett fokus på teorier och kunskapstraditioner inom samhälls- och beteendevetenskap, sjukdomsprevention och hälsopromotion. Förutom fördjupade kunskaper om hälsa och livsstil övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under kursen får du självständigt lösa utmaningar och dilemman inom vetenskapsområdet ur etiska aspekter och mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. I kursens diskussioner om etiska aspekter kommer du att utgå från frågor som ”vad är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig” och ”icke-skada”. Du kommer inte bara att diskutera god hälsa utan också att hälsa bör vara jämlikt. Forskning har visat att människor med lägre social position i samhället har sämre hälsa och levnadsvanor. Kursens mångfalds- och jämställdhetsperspektiv utgår från exempelvis ålder, kön, sexuell läggning, födelseland, etnicitet, religion och funktionsvariation. Du kommer inte bara att diskutera god hälsa, vad som förebygger ohälsa och främjar hälsa utan också att hälsa bör vara jämlik.
Undervisningen sker under en fem-veckorsperiod med föreläsningar på Campus och seminarier via lärplattform. I examinationsuppgiften ingår det två one-slide seminarium och ett paper.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2011

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 35

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela