Sök

Hälsa och livsstil II

7,5 hp

Kursens övergripande mål är att doktoranden utifrån ett interdisciplinärt perspektiv skall tillägna sig fördjupade kunskaper kring människors hälsa och livsstil utifrån ett individ-, grupp, organisation och samhällsperspektiv. Vidare är målet att utveckla studentens förmåga att på ett kritiskt och självständigt sätt problematisera, syntetisera och på så sätt generera ny kunskap inom området hälsa och livsstil. Ett ytterligare kursmål är att doktoranden uppvisar medvetenhet om utmaningar och dilemman relaterade till hälsa och livsstil utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv och global etik. Kursen fokuserar samtidig på forskning och syftar till att ge en grundläggande förståelse för forskningsfronten inom ämnet Hälsa och livsstil.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2003

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil samt forskarutbildningskursen Hälsa och livsstil I 7,5 hp.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 13

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela