Sök

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil

5 hp

Kursens syftar till att deltagarna genom självständiga litteraturstudier ska tillägna sig fördjupad kunskap inom forskningsområdet hälsa och livsstil. Vidare att deltagarna tillägnar sig färdigheter i systematisk litteratursökning liksom att värdera och kritiskt granska samt sammanställa vetenskaplig litteratur.


Kursen ges med individuell studietakt men inleds med två schemalagda halvdagar.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 10%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2003

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå med inriktning hälsa och livsstil.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 40

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela