Sök

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil

7,5 hp

Kursens syftar till att deltagarna genom självständiga litteraturstudier ska tillägna sig fördjupad kunskap inom forskningsområdet hälsa och livsstil. Vidare att deltagarna tillägnar sig färdigheter i systematisk litteratursökning liksom att värdera och kritiskt granska samt sammanställa vetenskaplig litteratur.
Kursen ges med individuell studietakt men inleds med två schemalagda halvdagar.

HT 2022 (Campus, Halmstad, 17%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2005

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå med inriktning hälsa och livsstil.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 40

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela