Sök

Vetenskapliga metoder - fördjupning i kvalitativ och kvantitativ design och metod

7,5 hp

Kursen ämnar fördjupa kursdeltagarnas kunskaper kring kvalitativa respektive kvantitativa metoder med utgångspunkt i studier inom området hälsa och livsstil. Vidare att kursdeltagarna fördjupar sin förmåga till kritisk reflektion av valda metoders möjligheter och begränsningar inom det egna forskningsområdet. I kursen ges deltagarna även möjlighet att reflektera över och problematisera det egna forskningsprojekts metoder.

VT 2022 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2002

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil samt kursen Vetenskapliga metoder - kvalitativ och kvantitativ design och metod inom området hälsa och livsstil, 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 08

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela