Sök

Vetenskapliga metoder - kvalitativ och kvantitativ design och metod inom området hälsa och livsstil

7,5 hp

Kursen är indelad i två delkurser; Kvalitativ metod 3,5 högskolepoäng samt kvantitativ metod 4 högskolepoäng.

Kvalitativ metod, 3,5 högskolepoäng (Qualitative methods, 3,5 credits)
I delkursen diskuteras vetenskapsteoretiska grundantaganden för kvalitativ forskningsdesign och metod. Olika empiriska och analytiska kvalitativa metoder för datainsamling och analys behandlas. Särskilt fokuseras design, metodfrågor och genomförande av studier inom forskningsområdet hälsa och livsstil. Särskild vikt läggs vid att diskutera och problematisera utmaningar, möjligheter kring kvalitativa forskningsmetoder i tvärvetenskapliga studier, konsekvenser av gjorda metodval och etiska överväganden i relation till forskningsområdet hälsa och livsstil. Grundläggande datorstödd analys behandlas även.

Kvantitativ metod, 4 högskolepoäng (Quantitative methods, 4 credits)
I delkursen diskuteras vetenskapsteoretiska grundantaganden för kvantitativ forskningsdesign och metod. Olika former av design av kvantitativa studier, metoder för datainsamling, dataanalys samt tillämpning av statistiska metoder behandlas. Särskilt fokuseras design och metodfrågor för studier inom forskningsområdet hälsa och livsstil. Särskild vikt läggs vid att diskutera och problematisera utmaningar, möjligheter kring kvantitativa forskningsmetoder i tvärvetenskapliga studier, konsekvenser av gjorda metodval och etiska överväganden i relation till forskningsområdet hälsa och livsstil. En introduktion ges till datorstödd analys i SPSS.

VT 2023 (Campus, Halmstad, 50%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R2001

Behörighetskrav:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil.

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 03

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela