Sök

Vetenskapsteori

4,5 hp

I kursen fördjupas kunskaper kring centrala vetenskapsteoretiska perspektiv och frågeställningar inom samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig och hälsovetenskaplig kunskaps- och forskningstradition. Betydelsen av ontologiska och epistemologiska antaganden för förståelse och värdering av kunskap och den vetenskapliga praktiken behandlas. Likheter och skillnader mellan olika vetenskapsteoretiska perspektiv diskuteras liksom förståelse av perspektiv i relation till forskningens villkor och historiska, sociala och kulturella kontextuella sammanhang. Begrepp som giltighet, trovärdighet och evidens diskuteras och problematiseras. Dessutom ges deltagarna möjlighet att reflektera över vetenskapsteoretiska perspektiv och frågeställningar i relation till det egna forskningsområdet.

HT 2023 (Campus, Halmstad, 33%)

Nivå:

Forskarnivå

Anmälningskod:

R0004

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå samt Introduktionskurs för doktorander 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad (eller motsvarande).

Urvalsregler:

Begränsat tillträde

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 45

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela