Hälsovård i förändring

Projektets vision är att förändra det institutionella arrangemanget inom företagshälsovården och skapa andra arbetssätt än de som finns i dag. Visionen avser också att bidra till samverkande synergi där hälso- och affärsutveckling förenas inom en förstärkt kundnytta för såväl branschen som för anslutna företag och dess anställda.

Forskningsområde:

Projektperiod:

  • –2016

Anslagsgivare:

  • KK-stiftelsen

Partner/samverkan:

  • Varbergshälsan AB, Varberg
  • Region Halland

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt