Normkritisk design – barns delaktighet i vården

Syftet med studien är att undersöka hur normkritisk design kan användas för att kommunicera forskningsresultat till samhället.

uppdaterad

2020-04-14

Kontakt

Dela