Sök

Cecilia Garell, hälsa och livsstil

Cecilia Garell doktorerar inom hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad och tycker att en del av tjusningen är att ingen dag är den andra lik.

Kvinna med glasögon och brunt hår står lutad mot ett räcke. Foto.

Cecilia Garell.

Hej, Cecilia. Vad forskar du om?

– Jag är intresserad av immigrerade kvinnors framgångsrika väg till ett arbete i Sverige. Det jag vill ta reda på är vilka händelser och vändpunkter som kvinnorna upplever har varit betydelsefulla för dem för att hitta sin plats, sitt arbete. Fokus är på de bra sakerna, det som främjat resan fram till att hitta sin plats. Med finare ord – projektet utgår från ett salutogent perspektiv.

Hur är det att vara doktorand?

– Det är roligt och spännande att få lära sig nya saker. Samtidigt som det är kreativt och självständigt får jag ett gott stöd av mina handledare och av den större projektgruppen som mitt doktorandprojekt ingår i. Det är ett privilegium att få ta del av de immigrerade kvinnornas berättelser, om deras kamp och driv. Jag känner ett stort ansvar att bidra till kunskaps- och samhällsutvecklingen genom att, i sinom tid, sprida kunskapen som bygger på kvinnornas erfarenheter.

Hur ser en typisk dag ut?

– En typisk dag finns inte! Det är också en del av tjusningen med det här jobbet. I min tjänst har jag 50 % forskningsstudier och 50 % undervisning. Det innebär inte att jag varje dag ägnar mig fyra timmar åt varje. Perioder då det är större fokus på forskningsstudierna gör jag intervjuer, transkriberar dessa för att sedan kunna gräva djupare i materialet och skriva manus till det som ska bli vetenskapliga artiklar. Andra dagar består av att läsa, tänka och planera. Jag är ju också student och läser doktorandkurser.

Hur är det att undervisa?

– Det är verkligen jätteroligt att undervisa! Både att stå i klassrummet och (ibland) se ett leende och en nick som bekräftelse och kanske som tecken på en aha-upplevelse, och att få följa studenternas utveckling under deras år på Högskolan. Arbete som rör undervisning tenderar lätt att växa och kan ta mycket tid i anspråk. Därför att det skönt, tycker jag, att jag haft några år med enbart undervisning (och andra erfarenheter innan det) innan jag började med forskarutbildningen. Det gör att jag lättare kan tänka ”det här är tillräckligt bra” och se till att ha en tillfredsställande planering och framförhållning.

Har du några råd till nya doktorander?

– Var öppen och lyssna på andra, både för att ta del av deras erfarenheter men också för att vara en god kollega. Det kan komma stunder för alla då vi behöver ta till alla tillgängliga resurser; var en resurs när du kan. Våga fråga, våga vara en ”besvärlig student” när det är någonting du inte förstår. Tänk på att forskarutbildningen är just en utbildning, ta vara på de möjligheter du ser för att lära dig mer och öva på att prata om din forskning.

Text och bild: Emma Swahn

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt