Sök

Consulting EUTH

Projektet Consulting EUTH syftar till att stötta stiftande av remissinstanser till unga immigrant på lokal- och EU-nivå. Det här görs i nära samarbete med statlig myndighet för att kunna engagera unga migranter och flyktingar att bli aktiva i politiken och gemensamt utforma migrant- och flyktingpolitik.

Det övergripande syftet med projektet är att få aktivt deltagande från migranter i remiss- och beslutsfattande processer som bidrar till deras handslingskraft och långsiktiga integration. Deras engagemang ökar migranters kulturella bakgrund och färdigheter, och underlättar social integration och aktivt medborgarskap i EU.

Om projektet

Projektperiod

2022-01-01– 2023-12-30

Projektledare

Samverkanspartner

 • The National Youth Agency of Malta, Malta
 • Ayuntamiento de Zaragoza, Spanien
 • D'Antilles et D'Ailleurs, Frankrike
 • Dimos Lariseon, Grekland
 • European Migrant Platform, Belgien
 • Innovation Hive, Grekland
 • Institute Ikigai, Spanien
 • Migration Policy Group, Belgien
 • Platform INS, Nederländerna
 • Roma Capitale, Italien
 • Solidarity and Overseas Service Malta, Malta
 • Tia Formazione Internazionale Associazione, Italien

Finansiär

Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt